Als u van het UWV een ziektewetuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, kunt u als startende ondernemer voor een voorbereidingskrediet UWV in aanmerking komen. Het voorbereidingskrediet heeft betrekking op de voorbereiding voor het starten van een onderneming. Het geld kan gebruikt worden voor het bezoeken van beurzen, voor de aanschaf van vakliteratuur of bijvoorbeeld om klanten binnen te halen. Het maximaal te verkrijgen bedrag aan voorbereidingskrediet UWV is voor 2012 vastgesteld op een bedrag van 2.708 euro. Het voorbereidingskrediet UWV maakt overigens onderdeel uit van het starterskrediet van het UWV.

Voorbereidingskrediet aanvragen

Het voorbereidingskrediet UWV kunt u aanvragen door het formulier ’Aanvraag voorzieningen, Ondersteuning van startende ondernemers bij re-integratie.’ in te vullen. Dit betreft een formulier, waarmee u als startende ondernemer om voorzieningen kunt vragen, zodat u een eigen onderneming kunt starten. Met het formulier vraagt u het voorbereidingskrediet UWV als onderdeel van het starterskrediet aan. Overigens is het formulier ‘Aanvraag voorzieningen’ ook voor andere voorzieningen bestemd, zoals hulpmiddelen of aanpassingen op een werkplek. Het formulier kan online worden ingevuld, waarbij u enkele gegevens bij de hand moet houden, zoals het burgerservicenummer en het rekeningnummer. Indien het voorbereidingskrediet UWV wordt toegekend, wordt het bedrag niet in één keer ter beschikking gesteld. Er volgt pas een uitbetaling nadat de kosten van de voorbereiding voor het starten van de onderneming zijn gedeclareerd.

Het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier ‘Aanvraag voorzieningen’ worden enkele vragen gesteld, die u moet beantwoorden om voor een voorbereidingskrediet UWV in aanmerking te komen. Zo moet u in elk geval vermelden waarom u de betreffende voorziening nodig hebt, in dit geval dus het voorbereidingskrediet UWV. Het is aan te raden om de uitgaven ter voorbereiding van het starten van de onderneming pas te doen op het moment dat er een toekenning is geweest van het voorbereidingskrediet UWV. Startende ondernemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een ziektewetuitkering kunnen voor een voorbereidingskrediet en starterskrediet in aanmerking komen. Beide leningen zullen uiteraard moeten worden terugbetaald. In principe begint de terugbetaling direct na de ontvangst van het starterskrediet. Er wordt maximaal tien jaar de tijd gegeven om de lening voor starters van het UWV terug te betalen. Indien het starterskrediet wordt geweigerd, maar u hebt al wel het voorbereidingskrediet UWV ontvangen, dan hoeft u het voorbereidingskrediet niet af te lossen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>