De starterslening is speciaal bedoeld voor starters op de woningmarkt, die voor de eerste keer een huis kopen. Met de starterslening wordt het voor starters mogelijk gemaakt om een voordelige hypotheek af te sluiten met een extra lening als aanvulling. De extra lening voor starters wordt aangeboden door de gemeente en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Het verschil tussen de verwervingskosten van het huis en het bedrag, dat op basis van de geldende normen van de Nationale Hypotheek Garantie kan worden verkregen, wordt met de starterslening overbrugd. Als starter kunt u met deze extra lening dus meer lenen dan op basis van uw inkomen normaal gesproken mogelijk zou zijn. De exacte hoogte van deze extra lening is afhankelijk van de voorwaarden van de gemeente. Maar ook van het inkomen en het eigen vermogen van de aanvrager.

Rente en looptijd

De starterslening kent een rentevaste periode met een termijn van vijftien jaar. De looptijd is vastgesteld op maximaal dertig jaar. Belangrijk is, dat gedurende de eerste drie jaar geen aflossing, maar ook geen rente afgedragen hoeft te worden. Daarna dient u wel rente en aflossing te betalen. Maar mocht het voorkomen dat de maandlasten niet voldaan kunnen worden, dan is het mogelijk tegen betaling om een hertoets te verzoeken bij de SVn. In dat geval zal er een maandlast betaald moeten worden, die aansluit bij het actuele inkomen en gekoppeld is aan de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

Rol van de gemeente

Het is de gemeente, die de voorwaarden voor het verstrekken van de starterslening heeft bepaald. Om voor de starterslening in aanmerking te komen, zult u dus moeten voldoen aan de voorwaarden van de gemeente. Verder bepaalt de gemeente ook wat het maximaal te verstrekken bedrag van de lening aan starters is. De aanvraag voor de lening voor starters kunt u bij de eigen gemeente indienen. Maar het SVn is de partij, die de aanvraag in behandeling zal nemen en ook zorgt voor de afhandeling. Het is de SVN, die uiteindelijk namens de gemeente de starterslening verstrekt. Kopers van een eerste woning, die in aanmerking komen voor een starterslening, hebben overigens zelf de vrijheid met betrekking tot de keuze voor een hypotheek. Aan de eerste hypotheek worden dan ook geen verdere voorwaarden verbonden.

 

Als u als particulier een starterslening wilt aangaan, dan moet u steeds vaker meer zekerheden geven aan de bank. Waar het voorheen nog mogelijk was om zonder spaargeld een starterslening te krijgen, is dat nu bijna onmogelijk. Banken vragen steeds meer of er spaargeld is en of dat spaargeld ook geïnvesteerd zal worden in de starterslening.

Banken zijn terughoudender geworden met het verstrekken van leningen. Waar voorheen geen eigen geld werd gevraagd bij een starterslening, is dat nu een “noodzakelijk kwaad”. Banken willen minder risico lopen en willen dus dat u meer eigen geld in brengt in het huis. Ondanks dat banken, met de verhoging van de Nationale Hypotheek Garantie naar 350.000, onder dat bedrag geen risico lopen, willen ze ook voor bedragen tot die hoogte meer zekerheden.

Wat kunt u daar als starter mee doen? Weinig. U moet echt gaan sparen. In België is het al zo dat u minimaal 15% van de hoofdsom zelf moet financieren. U zult uw huis toch een keer moeten afbetalen, dus u kunt er beter eerder dan later aan beginnen. Een bedrag van 10.000 Euro is over 30 jaar opgelopen tot 20.000 Euro. Dus als u nu 10.000 Euro inlegt, bespaart u makkelijk 10.000 Euro aan rente. Uw maandlasten worden lager en u krijgt mogelijk een lagere hypotheekrente bij uw starterslening omdat de bank minder risico loopt.

21. mei 2012 · 1 comment · Categories: Zakelijk

Als je bij de bank als bedrijf een starterslening wilt aanvragen, heb je een aantal zaken “nodig”. Veel jonge ondernemers denken dat het nodig is om al een aantal jaar een bedrijf te hebben. Dat is niet altijd nodig. Daarom heet het ook een starterslening.

Als je als jong bedrijf of jonge ondernemer niet in aanmerking zou komen voor een lening, dan zouden je kansen op succes vaak al flink verkleind kunnen worden. Je hebt nou eenmaal vaak wat geld nodig om te investeren. Het omgekeerde is ook waar, als je zelf geen cent hebt om te investeren, dan zal de bank jou natuurlijk ook geen starterslening geven. Waarom zouden zij wel risico lopen en jij niet. Dat is dus een van de eerste vereisten: je hebt zelf ook kapitaal nodig. Enerzijds om aan te tonen dat je serieus bent, anderzijds om een deel van het risico af te dekken.

Het tweede dat je nodig hebt om een zakelijke starterslening aan te vragen is een bewijs dat je een inkomen hebt. Heb je hiervoor bijvoorbeeld in loondienst gewerkt, dan kan de bank dat al als basis nemen om een berekening te maken. Je hebt daarnaast als zelfstandige natuurlijk ook een inkomen nodig. Dat mag kleiner zijn dan toen je in loondienst was. Alle begin is moeilijk natuurlijk.

Je hoeft niet bij alle aanvragen voor een zakelijke starterslening 3 of 4 jaarverslagen te kunnen overhandigen. Als je er één of twee hebt en je kunt aantonen dat je dit jaar ook al aanzienlijke omzet hebt gemaakt, dan is het vaak al een stuk makkelijker voor een bank om jou een starterslening te geven.

Wat belangrijk is om te realiseren, is dat banken je eigenlijk nooit een starterslening geven dat zal gebruikt worden om jezelf te onderhouden. Ze verwachten van je dat je de starterslening investeert in een duurzaam goed. Van een auto tot een machine, etc. Dus niet om er voor te zorgen dat jij maandelijks je boterham kan blijven smeren. Daar heb je echt eigen middelen voor nodig.

De bank zal dus ook altijd vragen waarvoor je de zakelijke starterslening nodig hebt. Salaris is daarbij geen zakelijk doeleinde. Het is een middel dat de bank niet zal financieren met een starterslening.

 

 

De groeihypotheek is een van de beschikbare startershypotheken, waarmee de starter meer geld tot de beschikking kan krijgen voor het kopen van een eerste woning. De groeihypotheek kan op verschillende manieren vorm krijgen, maar het meest belangrijke kenmerk van deze startershypotheek is dat deze met de persoonlijke en financiële situatie meegroeit. Groeihypotheken zijn populair onder starters, die verwachten dat hun inkomen in de toekomst navenant zal toenemen. Een voorbeeld van een vorm van groeihypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een kapitaalverzekering, die ook wel een hybride hypotheek wordt genoemd.

Voordelen van de groeihypotheek

Er zijn voor de starter op de woningmarkt verschillende voordelen verbonden aan het afsluiten van een groeihypotheek. In de eerste plaatst wordt er tijdens de looptijd niet afgelost op de hypotheekschuld. Dat betekent dat er gedurende de looptijd van de groeihypotheek maximaal dertig jaar volledig geprofiteerd kan worden van de fiscale aftrek van de hypotheekrente. Een ander voordeel is, dat de starter tijdens de looptijd van de flexibele mogelijkheden van de hypotheek gebruik kan maken. Er kan bijvoorbeeld afgewisseld worden tussen sparen en beleggen. Daarnaast kan er extra spaargeld worden ingelegd of kan er een zogenaamde premievakantie worden ingelast, wat weer tot lagere laste leidt.

AFAB groeihypotheek

Een van de aanbieders van eeen groeihypotheek is AFAB. De hypotheek wordt door AFAB in de vorm van een hybride hypotheeksoort aangeboden, waarbij er dus sprake is van een combinatie van een kapitaalverzekering en een aflossingsvrije hypotheek. De starter betaalt maandelijks een premie voor de kapitaalverzekering. Belangrijk kenmerk is, dat de maandlasten gedurende een aantal jaren meegroeien met de groei van het inkomen. De uiteindelijke maandlasten zullen daarbij niet veel hoger uitkomen dan bij een reguliere hypotheek. Er wordt door de premie te beleggen in een van de beschikbare fondsen of door met een vaste rente te sparen, kapitaal opgebouwd. Bij het sparen van een vaste rente is deze gelijk aan de te betalen hypotheekrente. Daarbij is de opbouw van kapitaal dus gegarandeerd, wat bij de keuze voor beleggen niet het geval is. Een nadeel van de groeihypotheek is, dat een voortijdige beëindiging van de kapitaalverzekering nadelige fiscale gevolgen kan hebben. Ook kan er geen keuze worden gemaakt voor een variabele rente.

Ondernemers die voor de eerste keer een huis willen kopen, lopen vaak tegen een muur aan. De banken staan niet in de rij om ondernemers, die voor de eerste keer een eigen huis willen financieren een hypotheek aan te bieden. En als er al genegenheid van de banken bestaat, dan moet er een groot aantal gegevens overgelegd worden omtrent de financiële situatie van de onderneming. Maar gelukkig zijn er ook een aantal banken, die verder kijken dan hun neus lang is en zelfs voor zzp-ers speciale mogelijkheden hebben om een hypotheek voor ondernemers af te sluiten.

Financiering eigen woning

Een van de banken, die een speciale hypotheek voor ondernemers heeft, is de ING. Deze hypotheek voor ondernemers is speciaal voor de doelgroep ondernemers voor het financieren van de eigen woning. Daarbij bestaan er ook mogelijkheden voor een praktijk aan huis of een werkruimte. De ING weet dat het voor ondernemers lastig kan zijn om een eigen woning te financiering. En zeker ook als een deel van de woning voor zakelijk gebruik is bestemd. Voor zzp-ers heeft de ING ook aparte mogelijkheden, want er wordt niet alleen gekeken naar de jaarcijfers van het bedrijf. Bij de hypotheek voor ondernemers wordt er bij zzp-ers namelijk ook gekeken naar het arbeidsverleden en het inkomen in de voorgaande jaren.

Hypotheek voor zzp-er

Naast de ING zijn er ook andere geldverstrekkers, die een hypotheek voor ondernemers aanbieden, zoals aan zzp-ers. Bij Delta Lloyd is het namelijk ook mogelijk om een hypotheek aan te vragen. De ondernemer dient dan al wel drie jaar langs als ondernemer werkzaam te zijn. Het hele aankoopbedrag van de woning kan gefinancierd worden tot maximaal 104 procent. Delta Lloyd biedt de ondernemer drie verschillende hypotheekvormen, namelijk de Budget Hypotheek, de DrieSterrenhypotheek en de Nieuwbouw hypotheek. Deze geldverstrekker kijkt in ieder geval naar de winst van de onderneming in de afgelopen drie jaren. Op basis van de cijfers kan er dan berekend worden welk hypotheekbedrag er verstrekt kan worden. Overigens wordt er bij de berekening van het hypotheekbedrag ook gekeken naar de financiële situatie, zoals de aanwezigheid van schulden of het persoonlijke vermogen. Ondernemers kunnen bij Delta Lloyd verder terecht voor het financieren van een bedrijfspand door een MKBPlushypotheek af te sluiten.

Starters op de woningmarkt krijgen diverse keuzemogelijkheden met betrekking tot het afsluiten van een hypotheek. Bij het maken van een keuze kan de voorkeur uitgaan naar een hypotheek met gegarandeerde aflossing. Er zijn meerdere hypotheekvormen beschikbaar, waarbij de hypotheekschuld aan het einde van de looptijd gegarandeerd afgelost zal zijn. Er zijn echter ook diverse hypotheekvormen, waarbij het aan het einde van de looptijd onzeker zal zijn of de hypotheekschuld volledig afgelost kan worden. Een uitstekend voorbeeld daarvan is de beleggingshypotheek, waarbij de beleggingen geen garantie geven op de opbouw van kapitaal om de schuld af te lossen.

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een voorbeeld van een hypotheek met gegarandeerde aflossing. Deze hypotheek vormt een combinatie van een lening met een levensverzekering. De maandelijkse lasten bestaan naast een deel rente ook uit een deel premie. De premie wordt betaald voor de levensverzekering, waarbij altijd een eindkapitaal gelijk aan de hypotheekschuld bij elkaar gespaard kan worden. De opbrengst van de levensverzekering dient als kapitaal om de schuld af te lossen. Aangezien er geen directe aflossing plaatsvindt, kan er optimale van de fiscale aftrek geprofiteerd worden.

Bankspaarhypotheek

Ook de bankspaarhypotheek is een hypotheek met gegarandeerde aflossing. Het sparen gaat via een gekoppelde bankrekening. De bankspaarhypotheek biedt transparantie en flexibiliteit. Zo kan er bijvoorbeeld een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten worden, zodat de verzekering op de persoonlijke situatie kan worden afgestemd. De rentevergoeding over het geld op de spaarrekening is gelijk aan de rente, die over de hypotheek moet worden betaald. Er is dus sprake van een hypotheek met gegarandeerde aflossing. Ook voor deze hypotheekvorm geldt dat de fiscale aftrek optimaal benut wordt. Bovendien is er sprake van een rentedempende werking, omdat de lasten minder beïnvloed worden door een wijziging in de rente. De spaarrente is immers aan de hypotheekrente gekoppeld.

Lineaire hypotheek

De lineaire hypotheek is net als de annuïteitenhypotheek een hypotheek met gegarandeerde aflossing. Bij een lineaire hypotheek zal de aflossing gelijk blijven. De hypotheekschuld zal in een lineaire lijn, dus in een rechte lijn dalen. Dat geldt ook voor de rentelasten. Als de looptijd vordert, zullen de netto maandlasten dalen. Bij deze hypotheek is er sprake van hoge maandlasten in het begin en dat maakt het voor starters op de woningmarkt een minder geschikte hypotheek met gegarandeerde aflossing.

Bij het kopen van een eerste woning wordt er een hypotheek afgesloten. De eerste hypotheek kan al dan niet in combinatie met een starterslening worden verkregen. De hypotheekrente speelt een belangrijke rol in de uiteindelijke vaste maandelijkse hypotheeklasten. Aangezien er diverse soorten hypotheekrente bestaan en het niet alleen maar om een variabele of vaste hypotheekrente gaat, zal hieronder een uitleg volgen over de soorten hypotheekrente. Bij het vergelijken van hypotheken en hypotheekrente worden onderstaande begrippen veelvuldig gebruikt.

Nominale rente

De geldverstrekkers treden met de nominale rente naar buiten en deze rente staat altijd op de hypotheekofferte vermeld. Als de nominale rente met het hypotheekbedrag wordt vermenigvuldigd, dan komt daar het jaarlijks te betalen rentebedrag uit.

Effectieve rente

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen schrijft voor dat het melden van de effectieve rente door geldverstrekkers verplicht is. Dat wordt gedaan om op die manier aanbiedingen beter met elkaar te kunnen vergelijken. Bij de effectieve rente wordt er namelijk rekening gehouden met andere kosten, zoals de afsluitprovisie. Bovendien wordt bij de effectieve rente duidelijk wat er per maand betaald aan hypotheekrente betaald moet worden. De effectieve hypotheekrente bedraagt net wat meer dan de nominale rente. Overigens wordt het effectief hypotheekrentepercentage het jaarlijkse kostenpercentage genoemd.

Dagtarief

Het dagtarief of venstertarief betreft de openbaar gehanteerde hypotheekrente van de desbetreffende bank of geldverstrekker. Er worden regelmatig overzichten van het dagtarief of venstertarief gepubliceerd in overzichten. Bij het naderen van de herzieningsdatum van de hypotheekrente is het dagtarief van invloed op de hoogte van de hypotheekrente voor een volgende rentevasteperiode.

Offerterente

De offerterente betreft de hypotheekrente, die in de hypotheekofferte is opgenomen en die betaald gaat worden. Mocht er na de ondertekening van de offerte nog een wijziging komen in de hoogte van de rente, dan zal dat niet meer van invloed zijn op de hypotheekrente in de offerte.

Kortingen op hypotheekrente

De banken en geldverstrekkers bieden verschillende kortingen aan op de hypotheekrente. In elk geval wordt er altijd een korting op de hypotheekrente geboden indien er sprake is van een hypotheek in combinatie met de Nationale Hypotheek Garantie. Maar banken kunnen ook een korting verstrekken als er bijvoorbeeld bij het afsluiten van de hypotheek ook een keuze wordt gemaakt voor andere financiële producten, zoals een opstalverzekering of een levensverzekering.

18. april 2012 · 2 comments · Categories: Zakelijk

Een succesvolle onderneming starten, vereist niet alleen een goed plan, maar ook een gedegen financiering. De Stichting Suikeroom heeft als doel om multiculturele ondernemers een goede kans te bieden om hun ondernemerscapaciteiten te gebruiken. Hiervoor brengt de stichting een netwerk van ondernemers, kapitaal en ervaring samen in verschillende lokale participatiefondsen. Deze lokale participatiefondsen bestaan uit tien tot twintig ervaren ondernemers. De fondsen kunnen in veelbelovende ondernemingen investeren, waarbij de investeerders in ruil daarvoor een aandeel ontvangen. Hierdoor wordt er als het ware een gezamenlijk belang gecreëerd. Het kapitaal is voor de startende ondernemer natuurlijk van groot belang, maar ook de ervaring van de investerende ondernemers komt natuurlijk uitstekend van pas.

Risicodragende investering

De Stichting Suikeroom verstrekt geen lening, maar biedt een risicodragende investering vanaf een bedrag van 25.000 euro tot maximaal 100.000 euro. De investering wordt gedaan in ruil voor een aandeel of toekomstig in de onderneming. De investerende ondernemers stellen elk 50.000 euro ter beschikking in een lokaal participatiefonds. Met een maximaal aantal van twintig ondernemers komt het te beheren bedrag van het fonds uit op maximaal 1.000.000 euro. Het geld zal alleen voor directe investeringen in multiculturele ondernemingen gebruikt worden. De participatiefondsen zijn volledig autonoom in het nemen van beslissing over investeringen en onder welke voorwaarden dat zal gebeuren.

Microkrediet versus investering

Een startende ondernemer kan ook een microkrediet aanvragen via Qredits, maar deze zal terugbetaald moeten worden. Bij de risicodragende investering van Stichting Suikeroom is er geen sprake van een lening, maar wordt het geld verstrekt in ruil voor een aandeel. De Stichting Suikeroom kan ook behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een aanvullende zakelijke lening voor een starter indien de risicodragende investering niet afdoende blijkt te zijn.

Voor wie?

De Stichting Suikeroom richt zich op ambitieuze multiculturele ondernemers, die het doel hebben om een bedrijf met personeel te creëren. Het uitgangspunt is daarbij, dat een startend bedrijf binnen een periode van drie tot vijf jaar tien personeelsleden in dienst heeft. Wie als starter ambitieuze plannen heeft, kan het plan indienen via het aanvraagformulier op de website van de Stichting Suikeroom. De Stichting Suikeroom zal na ontvangst van het ondernemingsplan zo snel mogelijk contact opnemen.

Naast het verkrijgen van een financiering voor het starten van een bedrijf, kan het ook handig zijn om begeleiding te krijgen. Een ondernemerscoach kan op meerdere punten wat betekenen voor een startende ondernemer. Er is een landelijk netwerk van Microfinanciering ondernemerspunten beschikbaar, die elk ondernemerscoaches in huis hebben. Een ondernemerscoach biedt een deskundige begeleiding en kan op onafhankelijke wijze advies geven over het starten van een bedrijf en alles wat daarbij kijken komt. De ondernemerscoach is niet alleen voor startende ondernemers beschikbaar, maar kan ook dienst doen voor al gevestigde ondernemers, die van plan zijn om een doorstart te maken.

Kernvragen ondernemerscoach

De ondernemerscoach kan de startende ondernemer bij belangrijke kernvragen van dienst zijn. Zo kan er advies worden gegeven over het opstellen van een goed ondernemersplan. Ook kan er beoordeeld worden of en hoeveel krediet er nodig is en kan de ondernemerscoach hulp bieden bij het aanvragen van een starterskrediet. Verder kan de startende ondernemer geïnformeerd worden over de noodzakelijke verzekeringen, die afgesloten moeten worden bij de start van een onderneming. En wordt er inzicht gekregen in wat de Belastingdienst van de startende ondernemer verwacht. Daarnaast is er aandacht voor de administratie. Wordt deze zelf opgezet en bijgehouden of wordt de boekhouding volledig uitbesteed aan een boekhouder of administratiekantoor?

Starterskrediet

En starterskrediet kan in de vorm van een microkrediet worden verkregen. De startende ondernemer moet dan wel over een haalbaar ondernemingsplan beschikken net als over de juiste ondernemersvaardigheden. Het inschakelen van een ondernemerscoach kan helpen om een starterskrediet te verkrijgen. Er kan dan immers een gedegen ondernemingsplan op tafel kon. Het microkrediet voor startende ondernemers bedraag maximaal 50.000 euro en kan worden aangevraagd bij Qredits. Deze gespecialiseerde kredietverstrekker richt zich met name op het financieren van kleine ondernemingen in Nederland. Elke startende ondernemer met een goed ondernemingsplan kan via de website van Qredits een microkrediet aanvragen. Via de website Eigenbaas.nl kan er meer informatie worden gevonden over de ondernemerscoach. Verder wordt er op de website een voorbeeld van een ondernemingsplan gepresenteerd in de vorm van een sjabloon, waar startende ondernemers gebruik van kunnen maken. Overigens kunnen er wel kosten verbonden zijn aan het inschakelen van een ondernemerscoach.

Wie zich als starter op de woningmarkt wil oriënteren op de mogelijkheden van subsidie en speciale startersleningen kan veel informatie vinden. Maar er is ook een mogelijkheid om het uitvinden van alle mogelijke subsidies en regelingen in het individuele geval over te laten aan een starterscoach. Dat bespaart niet alleen veel tijd, maar ook is de kans klein dat er een mogelijke startersregeling of subsidie gemist wordt. Wie niet zelf op onderzoek wil uitgaan, heeft dus de mogelijkheid om een starterscoach in te schakelen. En dat heeft natuurlijk meerdere voordelen.

Wat is een starterscoach?

Een starterscoach is een specialist op de woningmarkt en richt zich in het bijzonder op de doelgroep starters. De starterscoach weet dan ook alles op het gebied van subsidies en andere regelingen voor starters, die voor de eerste keer in hun leen een eigen woning kopen. Wie gebruik wil maken van een deskundige, kan terecht bij de erkend starterscoach. Deze heeft onder meer een opleiding gevolgd tot hypotheekadviseur en kan dus op behulpzaam zijn op het gebied van het maken van een keuze voor de eerste hypotheek. De coach voor starters kan het hele traject van aankoop van de eerste woning begeleiding bieden. Er kan ook hulp worden geboden bij het zoeken naar een passende eerste woning. Daarna onderzoekt de coach of de aankoop bijvoorbeeld mogelijk is met een starterslening, waarbij er ook zorg wordt gedragen voor de aanvraag van de lening.

Financieel advies

Het is natuurlijk belangrijk om bij de aankoop van een eerste huis verantwoord te lenen. De starterscoach is de aangewezen persoon om financieel advies te verstrekken. Alle zaken kunnen op een rijtje worden gezet, zoals wat het besteedbaar inkomen zal zijn en of het wel verantwoord is om het huis van voorkeur te kopen. Er kan zelfs een persoonlijk budgetadvies worden opgesteld, waarbij er een basisbegroting wordt vastgesteld. Naast de basisbegroting kan er een gemiddelde begroting volgen, waarbij er wordt uitgegaan van de besteding van de gemiddelde huishoudens. Bij een sluitende begroting is er sprake van fictieve bestedingen, die aansluiten op de inkomsten van de starter. En tot slot wordt het persoonlijk budgetadvies gevormd voor een persoonlijke begroting. Overigens kunnen starters via de website van Nibud zelf ook een persoonlijk budgetadvies invullen.

Als starter op de woningmarkt hebt u misschien wel eens van het begrip starterslening gehoord. Of er zelfs wel eens naar geïnformeerd. Op het gebied van leningen voor starters, die een huis willen kopen, zijn er altijd een aantal vragen, die steeds weer voorbij komen. De veelgestelde vragen starterslening zullen in dit artikel worden behandeld en beantwoord met een korte of uitgebreide toelichting. Zo wordt er door het antwoorden op de veelgestelde vragen starterslening meteen een duidelijk inzicht gegeven.

Wat is de starterslening?

De starterslening is een lening, waarmee het verschil overbrugt wordt tussen de verwervingskosten van een huis en het maximumbedrag dat op basis van het inkomen aan hypotheek kan worden verkregen. Daarbij wordt er met de normen van de Nationale Hypotheek Garantie uitgegaan.

Wat is de looptijd?

De looptijd van een starterslening is vastgesteld op een maximum van dertig jaar. De rentevaste periode wordt voor vijftien jaar vastgesteld. Pas na het derde van de looptijd hoeft de starter rente en aflossing te betalen. Maar alleen als het inkomen toereikend is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan er een hertoets bij de SVn worden aangevraagd.

Waar kan de eerste hypotheek worden afgesloten?

De starter kan de eerste hypotheek naar keuze afsluiten, waarbij er wel rekening gehouden moet worden dat er sprake moet zijn van een eerste hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Dat is namelijk een voorwaarde om voor de starterslening in aanmerking te komen.

Wat is het doel van de starterslening?

Het doel van de starterslening is dat de gemeente het woningbezit onder starters stimuleren. Voor starters is het financieel gezien lastig om meteen het huis van hun dromen te kopen. Met de starterslening heeft de starter meer financiële ruimte tot zijn beschikking om een huis te kopen. De woonlasten worden met de starterslening bovendien ook verlaagd, omdat er in de eerste drie jaren van de looptijd geen rente en aflossing plaatsvindt.

Door wie wordt de lening voor starters verstrekt?

De gemeente beoordeeld welke doelgroepen in aanmerking komen voor een starterslening. Gemeenten beschikkingen over een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, de SVn. Uit het fonds worden de startersleningen namens de gemeente verstrekt.